Inkoopvoordeel voor maatschappelijke organisaties

Basisregels deelname Profit4MO

ingaand op 1-1-2023

Mogelijke inkoopvoordelen zijn uitsluitend bedoeld voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk.

 

Basisregels deelname Profit4MO 

Nieuwe deelnemer

1. U meldt zich aan via het secretariaat van Profit4MO. 

2. U ontvangt op basis van de aanmelding een factuur voor deelname voor het eerste jaar. Deze is € 50,= * hoger dan de daarop volgende jaren. De deelname is per locatie.

3. Bij aanmelding tot september betaalt u de jaarbijdrage, na september betaalt u de helft daarvan. In beide gevallen betaalt u daarbovenop éénmalig € 50,=.

4. Uw deelname is definitief indien u binnen de gestelde termijn van 30 dagen betaald.  

5. Voor zover u gebruik wenst te maken van de diverse kortingsregelingen of andere diensten gaan deze in per de eerstvolgende maand na betaling, tenzij u met de betreffende leverancier anders bent overeengekomen.

 

Bestaande deelnemer

1. U ontvangt jaarlijks in Januari een factuur voor deelname aan inkoopdeals en overige mogelijkheden van Profit4MO van dat betreffende jaar.

2. U bevestigd uw deelname door de factuur te voldoen binnen 30 dagen.

3. Betaald u de betreffende factuur niet binnen de gestelde termijn ontvangt u een herinnering en wordt u in de gelegenheid gesteld de factuur alsnog binnen 10 werkdagen te voldoen.

4. Indien er hierop geen betaling heeft plaats gevonden gaan wij er van uit dat u geen gebruik meer wilt maken van de geboden diensten van Profit4MO. U ontvangt dan een creditnota en kunt geen gebruik maken van de geboden diensten.

5. Wenst u onverhoopt opnieuw deel te nemen binnen een termijn van 2 jaren nadat u de voornoemde creditnota heeft ontvangen, ontvangt u een factuur waarvan het te betalen totaalbedrag is vastgesteld op 2 maal het bedrag van de jaarlijkse bijdrage als bestaande deelnemer.

6. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie van het betaalde deelnemersbedrag of een deel daarvan.

* Vermelde bedragen zijn exclusief BTW