Inkoopvoordeel voor maatschappelijke organisaties

Over Profit4MO

Op initiatief van een 4-tal directeuren van Culturele multifunctionele accommodaties en met het overnemen van een inkoopovereenkomst tussen bureau van de Put en Ab-Inbev NL is de stichting Profit4MO op 13 oktober 2011 opgericht. Het beoogde doel is samenwerking op het gebied van inkoop, facilitering en kennis. 

 

Door extra financiële middelen te genereren kunnen toenemende tekorten door onder andere teruglopende subsidies enigszins worden gecompenseerd om zodoende dezelfde kwalitatieve faciliteiten te kunnen bieden. 

 

Gezamenlijke inkoop levert zichtbaar direct geld op, maar het onderling tijdelijk uitwisselen van beschikbare middelen zoals materialen en personeel,  en het delen van kennis heeft ook een positief effect op uw exploitatie.  

Om dit te kunnen realiseren biedt Profit4Mo hiervoor het benodigde platvorm. Reden genoeg om u hierbij aan te sluiten… en hoe meer deelnemers, hoe interessanter het wordt.

 

 

 

Paul Cornelissen

Paul is voorzitter van de stichting en momenteel eigenaar van een adviesbureau dat zich voornamelijk richt op Culturele instellingen. Hij heeft echter vele jaren gefunctioneerd als directeur bij diverse Culturele organisaties en als programmeur bij theaters Tilburg.

 

Ingrid Langen - de Kanter

Ingrid is secretaris van de stichting en meer dan 10 jaren directeur van stichting Culturele Centra Gilze en Rijen, waar Cultureel Centrum de Boodschap in Rijen en Cultureel Centrum de

Schakel in Gilze onder vallen.

 

Wil van Amelsfoort 

Wil is penningmeester van de stichting en was bijna 20 jaren actief als directeur van een aantal Multifunctionele (Cultuur/sport) accommodaties in Midden Brabant. Hij onderhoudt tevens de contacten met leveranciers en deelnemers.

 

Guus van der Put

In december 2020 is Guus van der Put weer toetreden tot het bestuur van de stichting.

Nu aan het einde van zijn politieke carrière heeft hij weer zin en tijd om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de stichting. Hij zal voornamelijk als ambassadeur gaan optreden en (mede) de contacten met de leden onderhouden en intensiveren.