Inkoopvoordeel voor maatschappelijke organisaties

Subsidieregeling

Onderstaande informatie is door W&B met ons gedeeld. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de contactpersonen van W&B. 

 

Voor dorpshuizen, culturele centra, theaters en dergelijke komt er een interessante subsidieregeling. Begin oktober opent naar verwachting de subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Deze regeling heeft tot doel eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in een combinatie van verduurzamingsmaatregelen of een integraal verduurzamingsproject ten behoeve van het verbeteren van de energieprestatie van maatschappelijk vastgoed.

 

Je kunt per object van minimaal 10 jaar oud subsidie krijgen voor:

a. ten hoogste drie verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie, warmtepomp, ledverlichting, zonnepanelen (de maatregelenlijst wordt in juli gepubliceerd) of

b. een integraal verduurzamingsproject.

 

Subsidiabele kosten

a. de projectkosten van een verduurzamingsmaatregel of een combinatie van maximaal drie verduurzamingsmaatregelen voor investeringen in bestaand maatschappelijk vastgoed dat ten minste 10 jaar oud is op het moment van de aanvraag;

b. de advieskosten voor een energieadvies;

of

c. de advieskosten voor een energielabel onderdelen b en c, komen alleen voor subsidie in aanmerking, als een aanvraag voor verstrekking van subsidie voor verduurzamingsmaatregelen is ingediend.

 

Subsidie

 

De subsidie voor verduurzamingsmaatregelen bedraagt 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimum van € 5.000 per aanvraag en een maximum van € 2.500.000 per twee jaar per gebouwde onroerende zaak. De subsidie voor een integraal verduurzamingsproject bedraagt 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimum van € 25.000 per aanvraag en een maximum van € 2.500.000 per twee jaar per gebouwde onroerende zaak.

 

De subsidie voor een energieadvies of een advies voor het laten opstellen van een energielabel bedraagt 50% van de kosten.’ Een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend van begin oktober 2022. Aanvragen worden afgehandeld op basis van volgorde van binnenkomst. Maximaal 80% van het beschikbare bedrag zal worden verleend aan subsidieaanvragen boven €25.000.

 

Omdat een groot aantal partijen een beroep op deze subsidieregeling kan doen, is het verstandig om nu al vast en energieadvies te laten maken door een gecertificeerde adviseur zodat tijdig een aanvraag kan worden ingediend. Ook is eherkenning niveau 3 nodig dan wel een ketenmachtiging als er voor gekozen wordt om de aanvraag door een subsidieadviseur te laten doen.