Inkoopvoordeel voor maatschappelijke organisaties

SAMEN SLIMMER, SAMEN STERKER

Door veranderende wet- en regelgeving, stijgende prijzen en bezuinigingen is het voor Maatschappelijke organisaties steeds moeilijker geworden hun diensten nog optimaal te kunnen leveren met de beschikbare financiële middelen, een blijvende zorg.

 

Stichting Profit4MO is opgericht door krachten te bundelen om zodoende voordelen te behalen die kunnen bijdragen tot efficiënte dienstverlening. 

SAMEN SLIMMER, SAMEN STERKER; dat is het motto.

 

Naast het bevorderen van onderlinge samenwerking in de vorm van uitwisseling van bedrijfsmiddelen en het delen van kennis heeft Profit4MO een aantal interessante inkoopdeals afgesloten. 

 

Profit4MO biedt de voordelen die hierdoor ontstaan voor aangesloten  deelnemers. Hoe meer aangesloten deelnemers, des te groter het voordeel.

 

Niets doen en wachten op een volgende tegenvaller helpt u niet verder. Aansluiten bij Profit4MO wel.

 

Profit4MO is niet alleen voor aangesloten deelnemers interessant, maar ook voor leveranciers biedt het voordelen. Sluiten wij met u een inkoopdeal, dan is heeft u een exclusief podium en bereikt u hierdoor vele instellingen in een keer. Bent u geïnteresseerd, Maatschappelijke organisatie of leverancier, neem dan contact op en sluit u aan.

 

 

Gezamelijke inkoop

Profit4MO zet zich in om voor haar deelnemers goede inkoopafspraken te bedingen. In tegenstelling tot de meeste inkoopcombinaties kent Profit4MO geen verplichte afname van goederen/diensten bij leveranciers waarmee een inkoopdeal is afgesloten.

 

De afgesloten inkoopdeals kunnen u als organisatie niet alleen een behoorlijk financieel voordeel bieden, maar ook een mogelijkheid om een financieel voordeel te bieden aan uw personeel of gebruikers. Hoe meer aangesloten gebruikers van de deals hoe interessanter het kan worden.

Samenwerking

Samen sterker staat in het logo van Stichting Profit4MO.

 

Samenwerking kan naast kortingen op inkopen ook besparingen opleveren door uitwisseling van arbeid, materialen en eigenlijk alles wat de één tijdelijk kan bieden waar de ander tijdelijk behoefte aan heeft.

 

Door het geboden netwerk weet u uw collega organisaties te vinden.  U kunt daarmee besparen op niet direct noodzakelijke investeringen.

Kennisoverdracht

Wat u niet weet, weet misschien de ander.

 

Profit4MO biedt het netwerk en is van mening dat we van elkaar kunnen leren en dat het goed is om zaken met elkaar te delen.

Een greep uit onze inkoopmogelijkheden